Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao
Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 0947.199.199 25,000,000 sim so dep VinaPhone 0947199199 Đặt mua
2 0966.927.927 10,500,000 sim so dep Viettel 0966927927 Đặt mua
3 0967.932.888 6,000,000 sim so dep Viettel 0967932888 Đặt mua
4 0967.930.888 6,000,000 sim so dep Viettel 0967930888 Đặt mua
5 096.779.0888 6,000,000 sim so dep Viettel 0967790888 Đặt mua
6 0927.059.059 5,850,000 sim so dep VietNamobile 0927059059 Đặt mua
7 01666680.555 4,500,000 sim so dep Viettel 01666680555 Đặt mua
8 01666896.555 4,500,000 sim so dep Viettel 01666896555 Đặt mua
9 09.8226.9226 4,500,000 sim so dep Viettel 0982269226 Đặt mua
10 01235.44.66.88 3,900,000 sim so dep VinaPhone 01235446688 Đặt mua
11 09.8225.9225 3,900,000 sim so dep Viettel 0982259225 Đặt mua
12 01235.44.6666 3,300,000 sim so dep VinaPhone 01235446666 Đặt mua
13 0947.199993 3,000,000 sim so dep VinaPhone 0947199993 Đặt mua
14 0947.199995 3,000,000 sim so dep VinaPhone 0947199995 Đặt mua
15 0947.199997 3,000,000 sim so dep VinaPhone 0947199997 Đặt mua
16 0168985.2222 3,000,000 sim so dep Viettel 01689852222 Đặt mua
17 01688.95.2222 3,000,000 sim so dep Viettel 01688952222 Đặt mua
18 01688.93.2222 3,000,000 sim so dep Viettel 01688932222 Đặt mua
19 0168983.2222 3,000,000 sim so dep Viettel 01689832222 Đặt mua
20 0166689.1555 3,000,000 sim so dep Viettel 01666891555 Đặt mua
21 0166686.3555 3,000,000 sim so dep Viettel 01666863555 Đặt mua
22 0166686.2555 3,000,000 sim so dep Viettel 01666862555 Đặt mua
23 0166868.3555 3,000,000 sim so dep Viettel 01668683555 Đặt mua
24 0166886.3555 3,000,000 sim so dep Viettel 01668863555 Đặt mua
25 0166886.1555 3,000,000 sim so dep Viettel 01668861555 Đặt mua
26 0982.305.886 3,000,000 sim so dep Viettel 0982305886 Đặt mua
27 0982.300.686 3,000,000 sim so dep Viettel 0982300686 Đặt mua
28 0988608036 3,000,000 sim so dep Viettel 0988608036 Đặt mua
29 09888086.34 3,000,000 sim so dep Viettel 0988808634 Đặt mua
30 0988806.138 3,000,000 sim so dep Viettel 0988806138 Đặt mua
31 0988808.132 3,000,000 sim so dep Viettel 0988808132 Đặt mua
32 09677.5.1986 3,000,000 sim so dep Viettel 0967751986 Đặt mua
33 0968.259.333 2,900,000 sim so dep Viettel 0968259333 Đặt mua
34 0963.095.333 2,800,000 sim so dep Viettel 0963095333 Đặt mua
35 0967.05.1102 2,800,000 sim so dep Viettel 0967051102 Đặt mua
36 09.6998.4333 2,600,000 sim so dep Viettel 0969984333 Đặt mua
37 0965.789.399 2,600,000 sim so dep Viettel 0965789399 Đặt mua
38 0913.587.333 2,550,000 sim so dep VinaPhone 0913587333 Đặt mua
39 0947.199994 2,550,000 sim so dep VinaPhone 0947199994 Đặt mua
40 0967.90.3886 2,550,000 sim so dep Viettel 0967903886 Đặt mua
41 0969.164.333 2,500,000 sim so dep Viettel 0969164333 Đặt mua
42 0943.01.1998 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0943011998 Đặt mua
43 09498.11996 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0949811996 Đặt mua
44 0943.01.1996 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0943011996 Đặt mua
45 094.633.1996 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0946331996 Đặt mua
46 01235.44.66.99 2,400,000 sim so dep VinaPhone 01235446699 Đặt mua
47 0947.199.166 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0947199166 Đặt mua
48 0949.811.899 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0949811899 Đặt mua
49 0949.811.866 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0949811866 Đặt mua
50 09.1900.6896 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0919006896 Đặt mua
51 09.1908.1890 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0919081890 Đặt mua
52 01689.76.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689762222 Đặt mua
53 01688.76.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688762222 Đặt mua
54 0168987.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689872222 Đặt mua
55 01689.56.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689562222 Đặt mua
56 01688.90.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688902222 Đặt mua
57 01689.80.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689802222 Đặt mua
58 01689.60.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689602222 Đặt mua
59 01688.91.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688912222 Đặt mua
60 01689.03.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689032222 Đặt mua
61 01688.03.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688032222 Đặt mua
62 01688.10.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688102222 Đặt mua
63 01689.08.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689082222 Đặt mua
64 01689.06.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689062222 Đặt mua
65 01688.05.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688052222 Đặt mua
66 01689.05.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689052222 Đặt mua
67 01689.50.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01689502222 Đặt mua
68 01688.50.2222 2,400,000 sim so dep Viettel 01688502222 Đặt mua
69 016688.19555 2,400,000 sim so dep Viettel 01668819555 Đặt mua
70 016688.16555 2,400,000 sim so dep Viettel 01668816555 Đặt mua
71 09.8860.8840 2,400,000 sim so dep Viettel 0988608840 Đặt mua
72 09888060.23 2,400,000 sim so dep Viettel 0988806023 Đặt mua
73 0967.42.1686 2,400,000 sim so dep Viettel 0967421686 Đặt mua
74 098.3333.734 2,400,000 sim so dep Viettel 0983333734 Đặt mua
75 098.3333.927 2,400,000 sim so dep Viettel 0983333927 Đặt mua
76 09220.99992 2,250,000 sim so dep VietNamobile 0922099992 Đặt mua
77 018.8996.8996 2,250,000 sim so dep VietNamobile 01889968996 Đặt mua
78 0943.01.1997 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0943011997 Đặt mua
79 09498.11997 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0949811997 Đặt mua
80 094.633.1997 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0946331997 Đặt mua
81 094.633.1995 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0946331995 Đặt mua
82 09498.11995 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0949811995 Đặt mua
83 0943.01.1995 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0943011995 Đặt mua
84 0943.01.1988 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0943011988 Đặt mua
85 09498.11986 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0949811986 Đặt mua
86 09.1908.1922 2,100,000 sim so dep VinaPhone 0919081922 Đặt mua
87 0964.306.222 2,100,000 sim so dep Viettel 0964306222 Đặt mua
88 0969.075.222 2,100,000 sim so dep Viettel 0969075222 Đặt mua
89 09888080.42 2,100,000 sim so dep Viettel 0988808042 Đặt mua
90 0967.03.2001 2,100,000 sim so dep Viettel 0967032001 Đặt mua
91 0965.369.111 2,000,000 sim so dep Viettel 0965369111 Đặt mua
92 0943.01.1994 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0943011994 Đặt mua
93 094.633.1994 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0946331994 Đặt mua
94 09498.11994 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0949811994 Đặt mua
95 094.633.1993 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0946331993 Đặt mua
96 09498.11993 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0949811993 Đặt mua
97 0943.01.1993 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0943011993 Đặt mua
98 094.633.1992 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0946331992 Đặt mua
99 09498.11992 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0949811992 Đặt mua
100 0943.01.1992 1,950,000 sim so dep VinaPhone 0943011992 Đặt mua